10. EL & VANDFORBRUG

10.1. Leverance af ferskvand

10.2. Salg af el efter måler

10.3. Elforbrug manglende registrering

10.4. Leje af elmåler

10.5. Afregnings perioder

 

10.1. Ferskvand – afregning efter måler

Tilslutningsgebyr:

Ved til- og frakobling inden for normal arbejdstid: 325 kr. pr. leverance

Tilkobling og frakobling uden for normal arbejdstid (Inklusiv søn og helligdage).

512 kr. pr. leverance

Kubikmeterpris: 25 kr.

10.2. Salg af el – afregning efter måler

Kilowattpris danske fartøjer: 2,627 kr. pr. kWh

Kilowattpris udenlandske fartøjer: 1,78 kr. pr. kWh

10.3. Elforbrug – Manglende registrering

Konstateres tilkobling til forsyningssteder uden at der er indgået aftale om fastleverance (fastmåler) eller tilkoblingen med oplysning om målerstand ved tilkoblingen ikke er oplyst til maritimafdeling, da opkræves der en døgn takst for forbrug. Taksten opkræves pr. påbegyndt døgn pr. stik.

Manglende registreringstakst: 400 kr. pr. døgn.

10.4. Leje af el-måler (Faste og løse målere)

Elmåler kan lejes for 15 kr. pr. døgn, såfremt havnen råder over ledige målere.

Håndteringsgebyr: 100 kr. pr. måler.

Udstedelse af nøglekort til kajtavler på kaj 11, 12 & 13: 50 kr. pr. kort.

10.5. Afregningsperioder

For faste forbrugere sker afregning årligt, halvårligt eller per kvartal afhængig af størrelsen af forbrug.

For ikke-fasteforbrugere sker afregning ved afsejling, eller efter nærmere aftale med Skagen Havn. For ikke-faste forbrugere med et mindre elforbrug, afregnes der minimum 1 gang årligt. I tilfælde af at Skagen Havn ikke modtager en udspecificeret opgørelse, senest inden udløbet af det pågældende kalender år, opkræves et håndteringsgebyr på 100 kr.

For særligt store forbrugere kan havnen fastsætte særlige afregnings-perioder.

10.6. Ansvar

Skagen Havn leverer kun tilslutninger ved kajen, og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt.

Skagen Havn påtager sig intet ansvar for brugerens materiel.

Brugeren betaler for reparationer, hjælpematerialer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel, forårsaget af brugeren.

Tilbage

 

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com