11. HAVNESIKRING

11.1. Generelt

11.2. ISPS-legitimationskort

11.3. Udstedelse af "Declaration of Security"

 

11.1. Generelt

Skagen Havn opfylder den Internationale Maritime Organisations (IMO) krav om sikring af havnefaciliteter. Jf. SOLAS kap. XI-2, ISPS-kodens del A og B og bekendtgørelse nr. 144 af den 8. marts 2004 om sikring af havnefaciliteter.

Havnen opkræver ikke særskilt gebyr for håndtering af skibe i havnesikrings-faciliteterne på havnen.

11.2. ISPS - legitimationskort

ISPS - legitimationskort udstedes af Skagen Havn. Der opkræves en betaling på 125,00 kr. pr. kort.

Pris for fornyelse / erstatning af tabt kort: 50 kr. pr. kort

11.3. Udstedelse af "Declaration of Security"

Skibe, der ønsker udstedelse af en "Sikringserklæring" (Declaration of Security) skal selv afholde alle udgifter hertil.

Ekstra ISPS hegn opstarts gebyr 1500,00 kr.

Ekstra ISPS hegn per løbende meter 10,00 kr.

ISPS Vagt ved skib: Kostpris

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com