4. PLADSAFGIFT

4.1. Pladsafgift almindelige bestemmelser

4.2. Pladsafgift/Takster

4.3. Fritagelser

 

4.1. Pladsafgift almindelige bestemmelser

For alle skibe, fartøjer og flydende materiel, som henligger i Skagen Havn i mere end 1 uge, betales for hver påbegyndt ny 2 ugers periode en lejeafgift.

Lejeafgiften opkræves af Skagen Havn og betales forud for hver periode. For skibe som oplægges i havnen uden påmønstret besætning, betales lejeafgiften forud for de perioder, der er aftalt for oplægningen.

For vandarealer, der benyttes på anden måde end nævnt ovenfor, fastsættes lejeafgiften efter særlig aftale med Skagen Havn.

4.2. Pladsafgift/Takster

Der betales minimum 500 kr. i pladsafgift pr. påbegyndt 2-ugers periode uanset brutto tonnage.

Pladsafgift uge 1-8: 2,00 kr./BT/14 dage

Pladsafgift uge 9-12: 2,35 kr./BT/14 dage

Pladsafgift uge 13-16: 3,00 kr./BT/14 dage

Pladsafgift uge 17 og efterfølgende uger: 4,00 kr./BT/14 dage

4.3. Fritagelser

Fritaget for pladsafgift er:

a. Skibe mv., som er fritaget for skibsafgift efter kapitel 3.6, pkt. c.–g.

b. Skibe der indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde hvor de anløb- er Skagen Havn i anden anledning, og ikke har losset fisk i havnen indenfor 6 mdr.

I sådanne tilfælde kan fiskefartøjer henligge i havnen 7 dage efter anløb uden betaling.

For fiskefartøjers videre henliggende efter udløbet af perioden på 7 dage, betales pladsafgift af en periode på 14 dage efter ankomst.

For fiskefartøjer der er fritaget for pladsafgift, men som ikke har betalt værdi afgift svarende til den pladsafgift der ellers skulle være betalt, opkræves pladsafgift minus den betalte værdiafgift.

c. Fiskefartøjer under 14 meter

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com