9. AFFALDSHÅNDTERING

9.1. Generelt

9.2. Bestilling

9.3. Affald ikke omfattet af "No-special-fee"

9.4. Takster

9.5 Ansvar

 

9.1 Generelt

Skagen Havn har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelser omkring affaldshåndtering, etableret modtageordning for skibes driftsaffald.

Havnens affaldsplan kan ses på Skagen Havns hjemmeside www.skagenhavn.dk under "Betingelser & Blanketter/Affaldsregulativ.

Der kan afgiftsfrit leveres driftsaffald, der modsvarer skibets art, størrelse og seneste anløbshavn. Ordningen benævnes "No-special-fee".

Aflevering skal med mindre andet aftales med havnevagten, finde sted indenfor serviceafdelingens normale arbejdstid.

9.2 Bestilling

Anmeldelsesformular findes på havnens hjemmeside www.skagenhavn.dk

under " Betingelser & Blanketter/Indberetningsblanketter/".

Anmeldelsesformular sendes til havnevagten, Havnevagtvej 30, postboks 140, 9990 Skagen, faxes +45 9845 0338 eller sendes pr. e-mail til hv@skagenhavn.dk.

Affaldshåndteringen i lystbådehavnen varetages af Skagen Lystbådehavn, tlf.nr. +45 9844 3341.

9.3 Affald ikke omfattet af "No-special-fee"

Skagen Havn kan opkræve særskilt betaling hvis:

• Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, som skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb.

• affaldet ønskes afleveret uden for normale arbejdstid.

• skibet ikke betaler skibs- og vareafgifter.

• skibet ikke senest 24 timer for anløb har indsendt anmeldelse af affald, der ønskes afleveret.

• affald bliver lagt i de opstillede containere i strid med mærkningen på containeren, eller lægges på kajen uden at være anmeldt.

• olieaffald har en olieprocent under 65, eller indeholder andre mate rialer end olie og vand.

9.4 Takster

I ovennævnte tilfælde, hvor modtagelse af skibsaffald ikke kommer ind under "No-special-fee"-ordningen, vil skib/agent blive faktureret efter følgende takster:

Tømning af let container til brændbart affald på hjul, inkl. afgifter 250,00 kr. per gang.

Slopolie 890,00 kr./m3 (Slopolien pumpes af skibet til 1 m3 IBC containere på kajen).

Startgebyr

Arbejde inden for normal arbejdstid som hører ind under "No-special-fee": 0,00 kr.

Ved bestilling af arbejde med opstart uden for normalarbejdstid (tilkald):

Betaling for minimum 3 timer pr. service medarbejder.

Afgifter (losseplads/modtagestation)

Kommunens gældende takster for den aktuelle affaldstype.

9.5 Ansvar

Skib og reder er ansvarlig for følgerne af forkerte, vildledende eller manglende oplysninger om affaldets art, sammensætning, mængde og for lækage grundet defekt materiel eller fejlbetjening af eget materiel ved levering.

For yderligere oplysninger henvises til Skagen Havns affaldsplan, der kan ses pa havnens hjemmeside (under menupunktet "Betingelser & Blanketter/Affaldsregulativ/).

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com