13. MASKIN-, BÅD- OG TIMEYDELSER

13.1. Generelt

13.2. Flydende materiel

13.3. Kørende materiel

13.4. Medarbejder

13.5. Andet materiel

 

13.1 Generelt

Maskin- og timeydelser kan rekvireres i det omfang det er foreneligt med havnens tarv og drift i øvrigt.

Materiel udlejes kun med fører i henhold til havnens retningslinjer.

De i punkt 13.2., 13.3. og 13.4. anførte takster er gældende for arbejde inden for normal arbejdstid.

Uden for normal arbejdstid betales overtid og tilkald, jf. nedenfor.

Minimumsbetaling svarer til én time.

For skader på materiel betaler lejer for fagligt korrekt udført reparation, der udføres i regi af Skagen Havn.

Overtid og tilkald

For timer uden for normal arbejdstid, betales for minimum 3 arbejdstimer ved tilkald.

13.2. Flydende materiel

Alu RIB inkl. fører: 900,00 kr. pr. time

Flåde ekskl. besætning: 680,00 kr. pr døgn

13.3. Kørende materiel

Iveco lastbil m kran / lad inkl. fører: 680,00 kr. / time

Fejemaskine inkl. fører: 1050,00 kr. / time

Renovationsbil inkl. fører: 800,00 kr. / time

Rendegraver inkl. fører 575,00 kr. / time

Minitraktor med udstyr inkl. fører: 450,00 kr. / time

13.4 Timeydelser

Tekniker: 600,00 kr. pr. time

Afdelingsleder: 500,00 kr. pr. time

Servicemedarbejder: 370,00 kr. pr. time

Havneassistent: 500,00 kr. pr. time

13.5 Andet materiel

Lænse pumpe benzin: 370,00 kr. pr. døgn

Lænse pumpe el: 315,00 kr. pr. døgn

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com